Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Oasi FPU , ul. Nadleśna 24, 21-040 Świdnik, e-mail: 99shop.pl@gmail.com ,  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe, mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną 99shop.pl@gmail.com . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, na Wasz rachunek bankowy, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Oasi FPU , ul. Nadleśna 24, 21-040 Świdnik, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Jednocześnie informujemy że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Sprzedawca dodatkowo umożliwia wszystkim klientom dokonanie zwrotu towaru zakupionego w firmie Oasi FPU w przedłużonym terminie to jest w ciągu 90 dni od daty jego zakupu.
Zwracany w tym terminie towar nie może być używany, oraz nosić jakichkolwiek śladów użytkowania, musi też posiadać wszystkie metki zamocowane w sposób oryginalny, towar nie może być uszkodzony. Zwrotom nie podlegajątowary handlowe, przeznaczone do dalszej odsprzedaży.
W celu dokonania zwrotu towaru w tym terminie, zwracany towar należy odesłać nie później niż w czasie 90 dni od dokonania zakupu, na adres sprzedawcy, wraz z dowodem zakupu. Zwrotu należy dokonać na jeden z tych sposobów: osobiście w siedzibie firmy, listem poleconym, paczką pocztową, przesyłką kurierską lub inną przesyłką rejestrowaną opłaconą przez konsumenta zwracającego towar. Dla zwrotów w tym terminie sprzedawca, po sprawdzeniu towaru, zwróci należność jaką kupujący zapłacił wyłącznie za towar, zwrot nastąpi w ciągu 14 dni  od dnia otrzymania towaru przez sprzedawcę, na wskazany przez kupującego rachunek bankowy.Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat: Oasi FPU , ul. Nadleśna 24, 21-040 Świdnik, e-mail: 99shop.pl@gmail.com

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)           ……………………………………………..

zakupionej w sklepie: www.99shop.pl

–    Data odbioru towaru                                                 ……………………………………………..

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)                          ……………………………………………..

–    Adres konsumenta(-ów)                                          ……………………………………………..

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)   ……………………….

–    Data    ……………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.

Należność za towar proszę przekazać na rachunek bankowy nr:

 (proszę wpisać każdą cyfrę w oddzielną kratkę, nie odpowiadamy za skutki  błędnie podanego nr rachunku)